Om Acade

ACADE as er en videreføring av Sprossefabrikken som jeg har drevet i Trondheim i mange år. Navneendringen har egentlig tvunget seg frem da det nå etterhvert er blitt et produktutvalg som inneholder mye mer enn sprosser.

Ikke minst kom det mange flere produkter innen det vedlikeholdsfrie spekteret, så har det også blitt solskjerming med et vidt spekter av produkter. Totalt så har dette nå blitt et stort utvalg av produkter til fasaden, og derfor navnet ACADE som er det engelske uttrykket for fasade.